Bättre villkor för konstnärerna!

Bild- och formkonstnärerna har de bland de lägsta inkomsterna av alla konstnärsgrupper och hamnar ofta utanför trygghetssystemen. Vi kräver att deras villkor förbättras!Sara Edström
Bildkonstnär och riksordförande
Konstnärernas Riksorganisation

Stärk konstnärerna som företagare

Konstnärernas företag utgör den kreativa kärna som de kulturella och kreativa näringarna vilar på, men omfattas sällan av näringslivspolitiska åtgärder. Vi behöver en näringspolitik som gör hållbara konstnärskap möjliga.

Eva Månsson
Verksamhetschef
Konstnärernas Riksorganisation

Konst och konstnärer ska finnas i hela landet

Konstnärer ska kunna bo och verka i hela Sverige och alla ska kunna få tillgång till professionell bild- och formkonst. Men i dag finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Det vill vi ändra på.

Jon Brunberg
Kulturpolitisk strateg och pressansvarig
Konstnärernas Riksorganisation

Konst är en del av samhället

Det går inte att tänka sig ett samhälle utan konst. Den finns överallt i våra gemensamma rum: på gator, torg, parker och lekplatser, i skolor, sjukhus och kyrkor. Vi vill se mer konst i våra livsmiljöer!

Linda Marie Karlsson
Konsthantverkare och vice riksordförande,
Konstnärernas Riksorganisation

Värna den konstnärliga friheten!

Ett fritt konstnärligt skapande är en grundbult i demokratiska samhällen. Politiker kan besluta om anslagens storlek och kulturpolitikens inriktning men ska inte lägga sig i konstens innehåll. Denna princip kallas armlängds avstånd. Den måste försvaras!

Sofia de la Fuente
Konsthantverkare, bildkonstnär och styrelseledamot
Konstnärernas Riksorganisation

Bättre villkor för konstnärerna!

Bild- och formkonstnärerna har de bland de lägsta inkomsterna av alla konstnärsgrupper och hamnar ofta utanför trygghetssystemen. Vi kräver att deras villkor förbättras!Sara Edström
Bildkonstnär och riksordförande
Konstnärernas Riksorganisation

Så stärker vi bild- och formkonstnärerna!

Konstnärernas Riksorganisations kampanj inför valet 2022

I september är det återigen riksdagsval. När världen står inför stora utmaningar i form av krig, pandemi och klimatkris så kan kulturpolitiken lätt hamna i skymundan. Samtidigt är det livsviktigt att konsten och kulturen inte tystnar. Därför jobbar vi oförtrutet för att föra upp de kulturpolitiska frågorna på den politiska dagordningen för att förbättra villkoren för våra medlemsgrupper – de professionella bildkonstnärerna, konsthantverkarna och formgivarna. Inför riksdagsvalet har vi tagit fram en kampanj under parollen “Så stärker vi bild- och formkonstnärerna!” som lyfter en rad förslag till åtgärder under fem övergripande punkter.

Visa gärna ditt stöd för vår kampanj och vårt program. Vi behöver en god kulturpolitik som gör skillnad för konstnärerna och för kulturlivet i stort. Därför är ditt stöd så viktigt!

Porträttfoto: Jan Lipka